RåFILM

RåFILM is a Swedish collective of filmmakers that connect film and activism. Through collaboration we facilitate the production of films that address social issues and have a norm-critical approach.

Website: rafilm.se

Nordic Labour Film Festival


NLFF was launched 6-7 May 2017 by the film collective RåFILM, Malmö in collaboration with ABF, Byggnadsarbetarförbundet, Elektikerförbundet, Filmcentrum Syd and Emmaus Björkå. The festival takes place at Folk Bio Panora in Malmö and is supported by the Labor Movement Culture Fund.

As part of a growing global movement of labour film festivals, we build a platform for meetings and conversations about labour and labour conditions. We see watching film as a way to raise important issues and get new perspectives and therefore a good starting point to talk about important issues. Through the festival we want to help bring unions, its members and the public closer together and hope that will lead to a stronger labour movement. We want to re-evaluate the concept of labour and workers and broaden those who feel included in these words. At this festival, the opportunity for meetings and conversations are just as important as watching film.

At the first Nordic Labour Film Festival 2017 we had 450 visitors during two days, despite the first sunny weekend. We raised issues such as social security systems in change, migrants union struggles and culture as tools for change among others. NLFF is a recurring annual event in Malmö that will be spread over time.

SV

Arbetar Filmfestivalen (NLFF) startades 6-7 maj 2017 av filmkollektivet RåFILM, Malmö i samarbete med ABF, Byggnadsarbetarförbundet, Elektikerförbundet, Filmcentrum Syd och Emmaus Björkå. Festivalen äger rum på Folkets Bio Panora i Malmö och stöds av Arbetarrörelsens Kulturfond.

Som en del av en växande global rörelse av festivaler för arbetarfilm i världen, bygger vi en plattform för möte och samtal kring arbete och arbetsförhållanden. Att se film ser vi som ett sätt att väcka viktiga frågor och få nya perspektiv och därför som en bra utgångspunkt för att börja prata om viktiga frågor. Genom festivalen vill vi hjälpa till att föra fackföreningar, dess medlemmar och allmänheten närmare varandra och hoppas det ska leda till en starkare arbetarrörelse. Vi vill omvärdera begreppet arbete och arbetare och bredda de som känner sig inkluderade i dessa ord. På denna festival är just möjligheten till möten och samtal lika viktiga som att se film.

Under första Arbetar Filmfestivalen 2017 hade vi 450 besökare under två dagar, trots första soliga vårhelgen. Vi lyfte då frågor som socialförsäkringssystem i förändring, facklig kamp av migranter och kultur som redskap för förändring bland många andra. Arbetar FIlmfestivalen är ett återkommande årligt event i Malmö som kommer spridas med tiden.

Website: nlff.se